Jdi na obsah Jdi na menu

Akce ZO ČSV Klatovy

Každé první úterý v měsíci jsou pořádány výborové schůze, které se konají v restauraci Klatovský dvůr. Schůze se konají v letním čase od 19.00 hodin, v zimním čase od 17.30 hodin. Výborové schůze jsou otevřeny členům ZO ČSV Klatovy i našim příznivcům.

Rád bych jménem výboru ZO Klatovy vyzval naše členy, žákovský kroužek, jejich rodiče a naše příznivce o hojnější účast na konaných akcích. Pravidelně se schází stejné tváře, proto budeme rádi, když se připojíte.

Ještě bychom chtěli oslovit naše členy, aby se aktivně zapojili do činnosti ZO Klatovy formou aktivní účasti na výborových schůzí, popřípadě se můžete stát i členy výboru - bude vítáno!

20.1.2018
Odevzdání vzorků zimní měli, přednáška - Jaroslav Sedláček 
Restaurace Střelnice 9.00

10.2.2018
Výroční členská schůze       
Restaurace Střelnice 9.00                                               

10.3.2018
Přednáška - Miloslav Peroutka, objednávka formidolových desek
Restaurace Střelnice 9.00

12.5.2018
Zájezd areál MÁJA Kožlany spolek pro rozvoj včelařství

7.9.2018
Podání žádosti o dotaci 1.D od 14.00 do 17.00 na Pazderně - areál chovatelů. K žádosti přiložte výpis z Hradišťka - bez tohoto výpisu nebude Vaše žádost přijata!!!!!!!!

5.10.2018
Výdej léčiva fumigátorům od 15.00 do 17.00 na Pazderně - areál chovatelů

19.10.2018
Beseda včelařů na včelíně př. Kopeckého ve Štěpánovicích - volné téma. Od 18.00 hod.

16.11.2018
Výplata dotace 1.D od 14.00 do 18.00 na Pazderně - areál chovatelů. Kdo se nedostaví v tomto jediném termínu, bude dotace vrácena! Každý včelař si za toto odpovídá sám!